Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal
akredytacja PCA AB 1207 certyfikat PCA AB 1207 Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności Województwo Wielkopolskie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego BIG InfoMonitor

Kolejne dofinansowanie innowacji

09.08.2016

W 2016 roku EKOANALITYKA Jerzy Sternal rozpoczęła realizację kolejnego projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu pt. "Innowacyjne rozwiązania w zakresie analiz środowiskowych poprzez wdrożenie nowych metod badawczych w przedsiębiorstwie EKOANALITYKA w Lesznie" był zakup specjalistycznej aparatury analityczno-badawczej umożliwiającej rozszerzenie spektrum i zakres pomiarowego badań oraz wzrost jakości i wiarygodności wyników analiz środowiskowych.

Zapraszamy do współpracy!


Copyright © Ekoanalityka 2010