Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal
akredytacja PCA AB 1207 certyfikat PCA AB 1207 Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności Województwo Wielkopolskie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego BIG InfoMonitor

Akredytacja metod chromatograficznych

07.06.2011

W dniu 7. czerwca 2011 roku laboratorium rozszerzyło zakres akredytacji o oznaczenia lotnych związków organicznych (LZO) metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS). Akredytacja obejmuje oznaczenia 75 LZO na sorbencie węglowym, 9 substancji oznaczanych na sorbencie krzemionkowym (Silikażel) oraz 3 związki analizowane z sorbentu Tenax, pośród których znajduje się tlenek styrenu - substancja wykazująca działanie rakotwórcze (kat. 2).


Copyright © Ekoanalityka 2010