Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal
akredytacja PCA AB 1207 certyfikat PCA AB 1207 Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności Województwo Wielkopolskie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego BIG InfoMonitor

emisji substancji i energii do środowiska ogólnego (zewnętrznego)

Badania i pomiary emisji substancji i energii do środowiska zewnętrznego:

oraz inne badania chemiczne środowiska metodą spektrometrii w podczerwieni (IR) oraz chromatografii gazowej (GC-MS) w tym oznaczanie:


Copyright © Ekoanalityka 2010