Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal
akredytacja PCA AB 1207 certyfikat PCA AB 1207 Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności Województwo Wielkopolskie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego BIG InfoMonitor

zawartości związków organicznych w próbkach farb, klejów, itp.

Laboratorium wykonuje oznaczenia zawartości związków organicznych w próbkach wg metody określonej w normie PN-EN ISO 11890-2:2007 w celu identyfikacji i ilościowego oznaczenia związków organicznych, a także stężenia benzenu (oraz wielu innych związków organicznych) w benzynach i produktach ropopochodnych metodą chromatografii gazowej z detekcją masową (GC-MS).


Copyright © Ekoanalityka 2010