Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal
akredytacja PCA AB 1207 certyfikat PCA AB 1207 Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności Województwo Wielkopolskie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego BIG InfoMonitor

azbestów

Laboratorium wykonuje analizy azbestów w celu identyfikacji azbestu w próbkach materiałowych oraz stężenia pyłu azbestowego (włókien respirabilnych).

Badania i pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy obejmują m.in. określenie stężenia w powietrzu pyłów azbestu:

Oznaczamy odmiany azbestów w próbce techniką spektrometrii w podczerwieni (FT-IR):


Copyright © Ekoanalityka 2010