Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal
akredytacja PCA AB 1207 certyfikat PCA AB 1207 Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności Województwo Wielkopolskie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego BIG InfoMonitor

Częste pytania

Jakie lotne związki organicze pobrane na wegiel aktywy można oznaczyć z jednej rurki (jednocześnie) ?

Wszystkie substncje organiczne wymienione w zakresie akredytacji jako oznaczane na sorbencie węglowym oznaczamy jednocześnie z jednej rurki sorbentowej.

Jedynie w przypadku konieczności oznaczenia wszystkich izomerów heksanu, prosimy o podanie takiej informacji w zleceniu.

Podobnie dla innych sorbentów - wszystkie substancje wymienione w zakresie akredytacji, które są pobierane na dany sorbent (np. silikazel lub XAD) oznaczymy jednocześnie z jednej rurki.

Chę pobrać próbkę powietrza w celu oznaczenia substancji chemicznej i przesłać ją do analizy. Skąd wziąć potrzebne sorbenty / płyny pochłaniające / filtry ?

Wystarczy kontakt mailowy bądź telefoniczny. Po ustaleniu zasad współpracy ( np. terminów, kosztów, przybliżonej ilości próbek) wyślemy Państwu niezbędne materiały, np. fltry impregowane odpowiednim roztorem, rurki sorbentowe czy płyny pochłaniające oraz informacje dotyczące parametrów pobierania próbek, okresu ich trwałości oraz sposobu ich przechowywania (jeżeli zachodzi taka konieczność).

Czy w nadesłanych przeze mnie sorbentach analizowana jest także warstwa kontrolna (tzw. back-up) ?

Oczywiście, że tak. Na końcowy wynik oznaczenia analitów w sorbentach składają się aż 3 analizy, a łączny czas oznaczenia jednego sorbentu trwa  30 - 60 minut w zależności od stosowanej procedury.
Pierwszą warstwę (tzw. sorpcyjną lub właściwą) analizujemy dwukrotnie podając w końcowym sprawozdaniu wynik uśredniony. Warstwę kontrolną (tzw. back-up) analizujemy jeden raz i uzyskany wynik rówież podajemy w sprawozdaniu.

Jeżeli zawartość analitu w warstwie kontrolnej jest mniejsza nż 10% zawartości w warstwie właściwej, to wyniki powinni Państwo zsumować. Jeśli natomiast zawartość analitu w wastwie kontrolnej przekracza 10% - próbkę należy pobrać ponownie, stosując krótszy czas lub mniejszy przepływ.

Z jakim przepływem pobierać próbki powietrza w celu oznaczenia czynnikow chemicznych ? Jaka jest dopuszczalna objętość pobranej próbki ?

W celu uproszczenia etapu przygotowania do pobierania próbek, laboratorium EKOANALITYKA J. Sternal opracowało specjalny "Przewodnik pobierania próbek".

W dokumencie tym zawarte są wszystkie informacje niezbędne do ustawienia aspiratorów oraz określenia objętości próbki wymaganej w celu uzyskania oznaczalności w powietrzu na poziomie min. 0.1 NDS.
W "Przewodniku pobierania próbek" znajdują się ponadto bardzo istotne informacje związane z okresem trwałości próbek, a także sposobem ich przechowywania i transportu. Opracowanie tych zaleceń zostało poprzedzone pracami laboratoryjnymi nad trwałością każdej substancji oznaczanej dla Państwa w naszym Laboratorium.

"Przewodnik pobierania próbek" dostępny na zapytanie mailowe (biuro@ekoanalityka.pl)


Copyright © Ekoanalityka 2010