Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal
akredytacja PCA AB 1207 certyfikat PCA AB 1207 Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności Województwo Wielkopolskie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego BIG InfoMonitor

O nas

Laboratorium powstało w 1995 roku jako EKO-INVEST J. Sternal świadcząc usługi w dziedzinie badań czynników szkodliwych w środowisku pracy oraz emisji hałasu do środowiska.

Na przestrzeni lat właściciel pozyskane środki inwestował w poszerzanie zakresu usług badawczych,  doskonalenie bazy laboratoryjnej w najnowsze wyposażenie i metody badań oraz wzrost kompetencji personelu poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach, sympozjach i seminariach (szczegóły w zakładce KOMPETENCJE).

W 2000 r. laboratrium zostało wyposażone w nowoczesny spektrometr FTIR do analizy krystalicznych krzemionek i gazów.

Od marca 2007 roku firma zmieniła nazwę na EKOANALITYKA J. Sternal, a w maju 2008 roku utworzono nowoczesny dział laboratoryjny przy ul. Zielonej 24. W nowym laboratorium wyodrębniono m. in. pracownię fizyczną, fizyko-chemiczną oraz chemiczną, rozbudowując przy tym zaplecze laboratoryjne i wdrażając wiele nowych metod analitycznych.

W takich warunkach lokalowych laboratorium przystąpiło do wprowadzenia systemu zarządzania w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025: 2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” i w 2008 roku zgłosiło wniosek do Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie o udzielenie akredytacji na 26 metod badawczych obejmujących różne dziedziny środowisk: pracy, zewnętrznego (ogólnego), komunalnego i innych. Zakres uzyskanej akredytacji jest nieustannie rozszerzany.

W marcu 2009 roku firma EKOANALITYKA J. Sternal uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na realizację projektu pt. „Wdrożenie nowych specjalistycznych usług badań środowiskowych poprzez zakup innowacyjnych urządzeń pomiarowo-badawczych”.
Program ten przewidywał między innymi zakup nowoczesnego chromatografu gazowego z detekcją masową (GC/MS) do oznaczeń ilościowych i jakościowych substancji organicznych w próbkach środowiskowych.

W czerwcu 2010 roku laboratorium Ekoanalityka J. Sternal uzyskało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego PCA Nr AB 1207. Zakres akredytacji dostępny na stronie Polskiego Centrum Akredytacji oraz na naszej stronie internetowej w zakładce: AKREDYTACJA.

Laboratorium wykonuje badania i pomiary czynników chemicznych i fizycznych w środowisku pracy i środowisku ogólnym, specjalizując się w badaniach chemicznych powietrza i gazów odlotowych.
Szczegóły znajdą Państwo w zakładce: OFERTA.

Personel

Jerzy Sternal

Jerzy Sternal

Kierownik laboratorium

Kontakt:
sternal@ekoanalityka.pl, 607 046 600

Wykształcenie:
Studia magisterskie na kierunku Chemia (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Doświadczenie zawodowe:
Laboratorium Sanitarnej Ochrony Powietrza Atmosferycznego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
EKOANALITYKA Jerzy Sternal
Zainteresowania:
krótkofalarstwo, muzyka, turystyka

Konstancja Sternal

Konstancja Sternal

Zastępca kierownika laboratorium, Specjalista ds. metod chromatograficznych, kierownik ds. jakości

Kontakt:
biuro@ekoanalityka.pl, 783 699 866

Wykształcenie:
Studia magisterskie na kierunku Chemia (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Studia doktoranckie na kierunku Chemia (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Doświadczenie zawodowe:
Zakład Chemii Analitycznej (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
EKOANALITYKA Jerzy Sternal
Zainteresowania:
fotografia + motocykl(e) + podróże = coś pięknego!

Radosław Łukaszewicz

Radosław Łukaszewicz

Specjalista ds. poboru próbek i pomiarów fizycznych

Kontakt:
labor@ekoanalityka.pl, 603 096 656

Wykształcenie:
Studia magisterskie na kierunku Fizyki (Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego / Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego)
Doświadczenie zawodowe:
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk,
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie,
EKOANALITYKA Jerzy Sternal
Zainteresowania:
żeglarstwo, góry

Danuta Mazur

Danuta Mazur

Kierownik jakości, specjalista ds. technik spektroskopowych

Kontakt:
labor@ekoanalityka.pl, 605 114 117

Wykształcenie:
Studia magisterskie na kierunku Towaroznawstwo (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Doświadczenie zawodowe:
Laboratorium Artykułów Spożywczych Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni SCh
Laboratorium Glebowe
Laboratorium Wody i Ścieków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
EKOANALITYKA Jerzy Sternal
Zainteresowania:
podróże, pływanie, wycieczki rowerowe

Ewa Schimber

Ewa Schimber

Specjalista ds. finansowych i kadr

Kontakt:
e.schimber@interbit.pl, 607 977 907

Copyright © Ekoanalityka 2010