Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal
akredytacja PCA AB 1207 certyfikat PCA AB 1207 Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności Województwo Wielkopolskie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego BIG InfoMonitor

O nas

Laboratorium powstało w 1995 roku jako EKO-INVEST J. Sternal świadcząc usługi w dziedzinie badań czynników szkodliwych w środowisku pracy oraz emisji hałasu do środowiska.

Na przestrzeni lat nastąpił intensywny rozwój w zakresie usług badawczych, wyposażenia zaplecza laboratoryjnego w najnowsze wyposażenie oraz wzrost kompetencji personelu poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach, sympozjach i seminariach (szczegóły w zakładce KOMPETENCJE). W roku 2000 laboratrium zostało wyposażone w nowoczesny spektrometr FTIR do analizy krystalicznych krzemionek i gazów.

Od marca 2007 roku firma zmieniła nazwę na EKOANALITYKA Jerzy Sternal, a od 2008 roku świadczy usługi badawcze w nowoczesnym dziale laboratoryjnym przy ul. Zielonej 24, gdzie wyodrębniono m. in. pracownię fizyczną, fizyko-chemiczną oraz chemiczną, rozbudowując przy tym zaplecze laboratoryjne i wdrażając wiele nowych metod analitycznych.

W czerwcu 2010 roku laboratorium EKOANALITYKA uzyskało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego PCA nr AB 1207 w zakresie obejmującym początkowo 26 metod badawczych z różnych środowisk: pracy, zewnętrznego (ogólnego), komunalnego i innych. Zakres uzyskanej akredytacji jest nieustannie rozszerzany. Szczegółowy i aktualny zakres akredytacji dostępny jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji oraz  w zakładce: AKREDYTACJA.

W 2010 roku firma EKOANALITYKA Jerzy Sternal zrealizowała również projekt pt. „Wdrożenie nowych specjalistycznych usług badań środowiskowych poprzez zakup innowacyjnych urządzeń pomiarowo-badawczych” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Program ten przewidywał między innymi zakup nowoczesnego chromatografu gazowego z detekcją masową (GC/MS) do oznaczeń ilościowych i jakościowych substancji organicznych w próbkach środowiskowych.

Laboratorium wykonuje badania i pomiary czynników chemicznych i fizycznych w środowisku pracy i środowisku ogólnym, specjalizując się w badaniach chemicznych powietrza i gazów odlotowych.
Szczegóły znajdą Państwo w zakładce: OFERTA.

Personel

Jerzy Sternal

Jerzy Sternal

Kierownik laboratorium

Kontakt:
sternal@ekoanalityka.pl, 607 046 600

Wykształcenie:
Studia magisterskie na kierunku Chemia (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Doświadczenie zawodowe:
Laboratorium Sanitarnej Ochrony Powietrza Atmosferycznego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
EKOANALITYKA Jerzy Sternal
Zainteresowania:
krótkofalarstwo, muzyka, turystyka

Konstancja Sternal

Konstancja Sternal

Kierownik ds. jakości, z-ca kierownika laboratorium, specjalista ds. badań chemicznych

Kontakt:
biuro@ekoanalityka.pl, 783 699 866

Wykształcenie:
Studia magisterskie na kierunku Chemia (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Studia doktoranckie na kierunku Chemia (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Doświadczenie zawodowe:
Zakład Chemii Analitycznej (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
EKOANALITYKA Jerzy Sternal
Zainteresowania:
fotografia + motocykl(e) + podróże = coś pięknego!

Radosław Łukaszewicz

Radosław Łukaszewicz

Specjalista ds. poboru próbek i pomiarów fizycznych

Kontakt:
,

Wykształcenie:
Studia magisterskie na kierunku Fizyki (Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego / Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego)
Doświadczenie zawodowe:
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk,
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie,
EKOANALITYKA Jerzy Sternal
Zainteresowania:
żeglarstwo, góry

Danuta Mazur

Danuta Mazur

specjalista ds. badań chemicznych

Kontakt:
,

Wykształcenie:
Studia magisterskie na kierunku Towaroznawstwo (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Doświadczenie zawodowe:
Laboratorium Artykułów Spożywczych Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni SCh
Laboratorium Glebowe
Laboratorium Wody i Ścieków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
EKOANALITYKA Jerzy Sternal
Zainteresowania:
podróże, pływanie, wycieczki rowerowe


Copyright © Ekoanalityka 2010