Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal
akredytacja PCA AB 1207 certyfikat PCA AB 1207 Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności Województwo Wielkopolskie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego BIG InfoMonitor

O nas

Laboratorium powstało w 1995 roku jako EKO-INVEST J. Sternal świadcząc usługi w dziedzinie badań czynników szkodliwych w środowisku pracy oraz emisji hałasu do środowiska.

Na przestrzeni lat nastąpił intensywny rozwój w zakresie usług badawczych, wyposażenia zaplecza laboratoryjnego w najnowsze wyposażenie oraz wzrost kompetencji personelu poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach, sympozjach i seminariach (szczegóły w zakładce KOMPETENCJE). W roku 2000 laboratrium zostało wyposażone w nowoczesny spektrometr FTIR do analizy krystalicznych krzemionek i gazów.

Od marca 2007 roku firma zmieniła nazwę na EKOANALITYKA Jerzy Sternal, a od 2008 roku świadczy usługi badawcze w nowoczesnym dziale laboratoryjnym przy ul. Zielonej 24, gdzie wyodrębniono m. in. pracownię fizyczną, fizyko-chemiczną oraz chemiczną, rozbudowując przy tym zaplecze laboratoryjne i wdrażając wiele nowych metod analitycznych.

W czerwcu 2010 roku laboratorium EKOANALITYKA uzyskało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego PCA nr AB 1207 w różnych środowiskach: pracy, zewnętrznym (ogólnym), komunalnym i innych. Zakres uzyskanej akredytacji jest nieustannie rozszerzany, a jego aktualne wydanie dostępne jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji oraz w zakładce: AKREDYTACJA.

Również w 2010 roku zrealizowany został projekt pt. „Wdrożenie nowych specjalistycznych usług badań środowiskowych poprzez zakup innowacyjnych urządzeń pomiarowo-badawczych” dofinansowany ze środków EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013. Program ten przewidywał między innymi zakup nowoczesnego chromatografu gazowego z detekcją masową (GC/MS) do oznaczeń ilościowych i jakościowych substancji organicznych w próbkach środowiskowych.

W 2016 roku EKOANALITYKA Jerzy Sternal rozpoczęła realizację kolejnego projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu inwestycyjnego był zakup specjalistycznej aparatury analityczno-badawczej umożliwiającej rozszerzenie spektrum i zakresu pomiarowego badań oraz wzrost jakości i wiarygodności wyników analiz środowiskowych. Celem projektu było m.in. nabycie nowoczesnej aparatury, co w połączeniu z przeprowadzonymi pracami badawczymi B+R, pozwoliło na wdrożenie nowych i udoskonalonych usług, skrócenie czasu analiz chemicznych oraz dostosowanie oferty do wymagań rynkowych odbiorców, podniesienie poziomu konkurencyjności firmy, wzmocnienie potencjału ekonomicznego przedsiębiorstwa. Celem zrealizowanego projektu było również: wdrożenie innowacji produktowej, procesowej i nie technologicznej, transfer wiedzy między ośrodkami nauki i biznesem, wdrożenie rozwiązań proekologicznych, działalność w branży eko-innowacyjnej, zastosowanie technologii, które pozwolą na efektywne wykorzystanie energii oraz zastosowanie w firmie rozwiązań ICT. Planowanymi efektami rzeczowymi było nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz zakup innowacyjnych środków trwałych.

Laboratorium wykonuje badania i pomiary czynników chemicznych i fizycznych w środowisku pracy i środowisku ogólnym oraz powietrzu wnętrz budynków, specjalizując się w badaniach chemicznych powietrza i gazów odlotowych.


Copyright © Ekoanalityka 2010