Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal
akredytacja PCA AB 1207 certyfikat PCA AB 1207 Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności Województwo Wielkopolskie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego BIG InfoMonitor

OZONOWANIE


Ozonowanie jest metodą umożliwiającą inaktywację drobnoustrojów zawartych w powietrzu dezynfekowanego pomieszczenia oraz na znajdujących się w nim powierzchniach (blatach roboczych, regałach, dywanach, ścianach, przedmiotach, itp.), jak również usunięcie nieprzyjemnych zapachów bytowych, zwierzęcych, dymu papierosowego oraz lotnych związków organicznych emitowanych z materiałów budowlanych i preparatów stosowanych podczas remontu pomieszczenia lub z obiektów jego wyposażenia (np. formaldehydu wydzielanego z mebli).

Niezaprzeczalną zaletą metody ozonowania jest jej wysoka skuteczność i kompleksowość - ozon jako gaz dociera do przestrzeni trudnych do zdezynfekowania inną metodą oraz charakteryzuje się dobrą przenikalnością powierzchni porowatych. W bardzo krótkim czasie likwiduje: wirusy (w tym SARS-CoV), bakterie, grzyby i zarodniki pleśni oraz inne patogeny i alergeny - w całej przestrzeni pomieszczenia oraz na powierzchniach jego wyposażenia i przegród budowlanych.

Ozonowanie to skuteczna metoda dezynfekcji, która nie wymaga użycia innych środków bakteriobójczych. Ozon nie pozostawia po sobie toksycznych produktów rozpadu, ponieważ wytwarzany jest z tlenu zawartego w powietrzu (w identyczny sposób jak w powietrzu atmosferycznym podczas burzy – na skutek wyładowań elektrycznych), a następnie samoczynnie rozpada się do tlenu, co czyni cały proces ekologicznym i przyjaznym dla środowiska.

Dezynfekcja przez ozonowanie jest zaaprobowana przez Państwowy Zakład Higieny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego* jako skuteczna w walce z SARS-CoV-2 (w warunkach rygorystycznej kontroli i nadzorowania tego procesu). Rekomendujemy jej użycie zwłaszcza w sytuacji stwierdzenia zakażania koronawirusem u pracowników – w celu dezynfekcji obszarów i pomieszczeń, które mogłyby zostać zanieczyszczone tym wirusem, a także prewencyjnie w przypadku przypuszczenia, że mogło dojść do zakażenia.

*) Opinia NIZP-PZH: http://wsse.waw.pl/aktualnosci-i-komunikaty/komunikaty/opinia-nizp-pzh-z-dn-2-04-2020-r-dot-dezynfekcji-pomieszczen-biurowych-poprzez-ozonowanie-i-skutecznosci-powyzszej-metody-w-zwal

Koszty usługi wyceniane są indywidualne w zależności od rodzaju obiektów (pomieszczenia, pojazdy, ubrania, zabawki itp.) ich lokalizacji, charakteru współpracy (dezynfekcja jednorazowa / cykliczna) oraz logistyki procesu u Klienta.
 


Copyright © Ekoanalityka 2010