65 520 14 15 biuro@ekoanalityka.pl

AKREDYTACJA I KOMPETENCJE

Decydującym kryterium kształtującym pozycję naszego laboratorium na rynku jest dbałość o jakość i rzetelność wykonywanych badań oraz duży nacisk na wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności technicznych naszych pracowników.

Potwierdzeniem kompetencji oraz spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 jest Certyfikat Akredytacji laboratorium badawczego AB 1207 oraz Zakres akredytacji (plik PDF): pobierz

Laboratorium EKOANALITYKA jest akredytowane w szerokim zakresie badań – obejmującym środowisko pracy, powietrze atmosferyczne i wnętrz pomieszczeń oraz gazy odlotowe, a także badania próbek (stałych, ciekłych i gazowych) w ramach podwykonawstwa dla innych laboratoriów.

Certyfikat akredytacji PCA AB 1207
EKOANALITYKA

Konsekwentnie realizujemy założenia naszej polityki jakości dzięki :

  1. Kompetentnemu personelowi, posiadającemu możliwości i warunki do ciągłego rozwoju oraz inicjowania nowych rozwiązań,
  2. Wykonywaniu badań właściwymi technikami badawczymi zapewniającymi spójność pomiarową i powtarzalność wyników,
  3. Stosowaniu nowoczesnego wyposażenia pomiarowego renomowanych producentów, właściwie obsługiwanego i objętego nadzorem metrologicznym,
  4. Systemowi zarządzania, podlegającemu nadzorowi i weryfikacji w formie auditów i przeglądów.

KONTAKT

LABORATORIUM

Adres:   ul. Zielona 24, 64-100 Leszno
email:   biuro@ekoanalityka.pl
Tel. laboratorium:   65 520 14 15
Tel. kierownik lab.:   783 699 866

 

DANE REJESTRACYJNE FIRMY

Nazwa firmy:   EKOANALITYKA Jerzy Sternal
Adres:   ul. Święciechowska 4, 64-100 Leszno
NIP:   697 110 81 92