65 520 14 15 biuro@ekoanalityka.pl

HISTORIA FIRMY

Laboratorium powstało w 1995 roku jako EKO-INVEST Jerzy Sternal świadcząc usługi w dziedzinie badań czynników szkodliwych w środowisku pracy oraz emisji hałasu do środowiska.

W roku 2000 laboratorium zostało wyposażone w nowoczesny spektrometr FTIR do analizy odmian respirabilnej krystalicznej krzemionki i gazów, stając się po wielu latach wiodącym ośrodkiem badawczym w Polsce specjalizującym się w badaniu krystalicznej krzemionki w powietrzu techniką spektrometrii w podczerwieni.

W marcu 2007 roku firma zmieniła nazwę na EKOANALITYKA Jerzy Sternal, a od 2008 roku świadczy usługi badawcze poza pierwotną siedzibą firmy – w nowoczesnym oddziale laboratoryjnym, w którym wyodrębniono m. in. pracownię fizyczną, fizyko-chemiczną oraz chemiczną, rozbudowując przy tym zaplecze laboratoryjne i wdrażając wiele nowych metod badań. Drugi silny akcent został położony na rozwój wiedzy i kompetencji personelu poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach, sympozjach i seminariach, co trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

W roku 2010 laboratorium uzyskało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego PCA nr AB 1207 w różnych obiektach badań i środowiskach: pracy, ogólnym (powietrze atmosferyczne i gazy odlotowe), komunalnym (powietrze wnętrz pomieszczeń) i innych. Zakres uzyskanej akredytacji jest nieustannie rozbudowywany i dostosowywany do zmieniających się oczekiwań naszych klientów, a jego aktualne wydanie dostępne jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji oraz w zakładce: Akredytacja i kompetencje.

Dzięki dużym inwestycjom oraz realizacji ambicji i wizji właściciela – Jerzego Sternala, w kolejnych latach następował intensywny rozwój w zakresie oferty usług badawczych i wyposażenia laboratorium w najnowsze techniki analityczne. Dzięki realizacji projektów współfinansowanych z EFRR w ramach Wielkopolskich Regionalnych Programów Operacyjnych w roku 2010 i 2017 zrealizowano 2 projekty inwestycyjno-rozwojowe. Zakup nowoczesnej aparatury pomiarowej pozwolił na wdrożenie nowych i udoskonalonych usług badawczych, zastosowanie rozwiązań ICT w działalności laboratoryjnej, transfer wiedzy między ośrodkami nauki i biznesem oraz w konsekwencji podniesienie poziomu konkurencyjności firmy i wzmocnienie jej potencjału ekonomicznego. Pozyskiwanie nowoczesnych narzędzi badawczych oraz umożliwianie pracownikom rozwoju ich wiedzy i umiejętności umożliwiło podjęcie prac badawczo-rozwojowych dla firm produkcyjnych oraz współpracy naukowej z instytucjami państwowymi.

KONTAKT

LABORATORIUM

Adres:   ul. Zielona 24, 64-100 Leszno
email:   biuro@ekoanalityka.pl
Tel. laboratorium:   65 520 14 15
Tel. kierownik lab.:   783 699 866

 

DANE REJESTRACYJNE FIRMY

Nazwa firmy:   EKOANALITYKA Jerzy Sternal
Adres:   ul. Święciechowska 4, 64-100 Leszno
NIP:   697 110 81 92