65 520 14 15 biuro@ekoanalityka.pl

CERTYFIKACJA BREEAM, LEED, WELL - BADANIE POWIETRZA

Systemy wielokryterialnej certyfikacji budynków takie jak brytyjski BREEAM (Building Research Estabilishment’s Environmental Assessment Method) oraz amerykańskie LEED i WELL Building Standard® to krok w kierunku wzrostu świadomości wpływu budynków na przyrodę, której częścią jest człowiek.

 

Więcej na temat certyfikacji wielokryterialnej budynków

 

Jednym z wielu elementów podlegających ocenie w procesie certyfikacji jest jakość powietrza wewnątrz budynków, ponieważ to właśnie czystość powietrza ma największe znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa człowieka, choć często ten aspekt pozostaje niedoceniany. A przecież powietrza każdy z nas potrzebuje do (zdrowego) życia w pierwszej kolejności. Według statystyk WHO ludzie spędzają ponad 90% swojego życia w pomieszczeniach. Warto więc mieć pewność, że powietrze, którym oddychamy wewnątrz pomieszczeń jest czyste i bezpieczne w długim horyzoncie czasowym. Taką pewność mogą dać rzetelne badania laboratoryjne spełniające wymagania zawarte w międzynarodowych normach ISO, które przywołuje jako metodykę badań jakości powietrza każdy z przewodników systemów certyfikacji: BREEAM, LEED i WELL.

EKOANALITYKA badania powietrza BREEAM WELL LEED

W naszym laboratorium analizujemy formaldehyd i lotne związki organiczne (TVOC w przeliczeniu na toluen oraz indywidualne związki organiczne wymienione w specyfikacjach) zgodnie z wymaganiami międzynarodowych norm ISO serii 16000, przywołanych przez wszystkie 3 systemy certyfikacji: BREEAM, LEED i WELL. Jednocześnie zwracamy uwagę na działalność niektórych firm funkcjonujących na rynku budownictwa ekologicznego, które do pobierania próbek i ich badań nie stosują norm metodycznych i technik analitycznych (HPLC i TD-GC-MS / TD-GC-FID) wskazanych w specyfikacjach BREEAM, LEED i WELL.

 

Badania laboratoryjne próbek powietrza pobranych przez naszych specjalistów (lub dostarczonych nam do badań przez firmy pobierające próbki) wykonujemy nowoczesnymi technikami analitycznymi UHPLC oraz TD-GC-MS, pracując zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

EKOANALITYKA badania powietrza BREEAM WELL LEED
EKOANALITYKA badania powietrza BREEAM WELL LEED

KONTAKT

LABORATORIUM

Adres:   ul. Zielona 24, 64-100 Leszno
email:   biuro@ekoanalityka.pl
Tel. laboratorium:   65 520 14 15
Tel. kierownik lab.:   783 699 866

 

DANE REJESTRACYJNE FIRMY

Nazwa firmy:   EKOANALITYKA Jerzy Sternal
Adres:   ul. Święciechowska 4, 64-100 Leszno
NIP:   697 110 81 92