65 520 14 15 biuro@ekoanalityka.pl

ANALIZA LABORATORYJNA PRÓBEK

Jako podwykonawca w dziedzinie analiz substancji chemicznych oferujemy badania chemiczne otrzymanych próbek przy użyciu nowoczesnych technik [więcej] :

 

Ultrawysokosprawna chromatografia cieczowa (UHPLC) sprzężona z detektorami DAD/FLD/MS:
 • aldehydy (np. formaldehyd, glutaral, heksanal)
 • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)
 • substancje organiczne (np. bisfenol-A, citral)
Chromatografia jonowa (IC):
 • tlenki azotu pobrane na rurki sorbentowe (NO, NO2)
 • kwasy nieorganiczne (kwas siarkowy, azotowy, chlorowodór, bromowodór)
Chromatografia gazowa sprzężona z detektorem spektrometrii masowej (GC-MS):
 • lotne związki organiczne (ponad 100 substancji w ofercie)
 • gazy anestetyczne (sewofluran, dezfluran, izofluran)
 • aldehydy (np. acetaldehyd, akroleina, furfural, benzaldehyd)
Termodesorpcja sprzężona z GC-MS: 
 • identyfikacja jakościowa składu chemicznego powietrza (badania screeningowe w przypadku nieznanych zanieczyszczeń, pomiary rozpoznawcze)
Spektrometria w podczerwieni (FT-IR):
 • krystaliczna krzemionka: kwarc i krystobalit (oznaczalność od 2 µg / próbkę)
 • gazy: podtlenek azotu (N2O), tlenek węgla i dwutlenek węgla (CO, CO2)
 • aerozole olejów mineralnych
Spektrofotometria UV-Vis:
 • tlenki azotu (NOx)
 • amoniak i siarkowodór

Kliknij i sprawdź szczegółowy zakres badań objętych akredytacją  

EKOANALITYKA laboratorium badawcze
EKOANALITYKA badania laboratoryjne

Wymagania techniczne dotyczące pobierania próbek, rodzaju niezbędnych próbników, warunków przechowywania i okresu trwałości próbek oraz dodatkowe informacje zawarliśmy w Przewodniku pobierania próbek [kliknij, aby pobrać]

W przypadku trudności służymy wsparciem merytorycznym – zachęcamy do kontaktu!

EKOANALITYKA laboratorium badawcze

Współpracującym z nami laboratoriom oferujemy sprawdzone i zwalidowane próbniki i wyposażenie pomocnicze – dostosowane do rodzaju badań:

 • sorbenty stałe (węgle aktywne, silikażele, XAD-2, Tenax, sorbenty impregnowane),
 • filtry (MCE, GF, PVC, QF) i filtry impregnowane,
 • roztwory pochłaniające.

Na czas pobierania próbek wydzierżawiamy również worki Tedlar® / Flexfoil®, uchwyty, oprawki i głowice probiercze.

Zamówienia próbników prosimy kierować na adres:    labor@ekoanalityka.pl

KONTAKT

LABORATORIUM

Adres:   ul. Zielona 24, 64-100 Leszno
email:   biuro@ekoanalityka.pl
Tel. laboratorium:   65 520 14 15
Tel. kierownik lab.:   783 699 866

 

DANE REJESTRACYJNE FIRMY

Nazwa firmy:   EKOANALITYKA Jerzy Sternal
Adres:   ul. Święciechowska 4, 64-100 Leszno
NIP:   697 110 81 92