Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal
akredytacja PCA AB 1207 certyfikat PCA AB 1207 Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności Województwo Wielkopolskie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego BIG InfoMonitor

Szkolenia

Uprzejmie informujemy, iż organizujemy warsztaty szkoleniowe pt.

" Oznaczanie respirabilnego kwarcu i krystobalitu metodą FTIR w pastylkach z KBr - wdrożenie w laboratorium i przygotowanie do samodzielnych badań zawartości krystalicznej krzemionki w próbkach powietrza środowiska pracy",

których program i podstawy merytoryczne oparto na metodach analitycznych opisanych w:

1.     "SILICA, CRYSTALLINE by IR (KBr pellet)", NIOSH 7602:2017

2.     "Procedura analityczna oznaczania respirabilnej krystalicznej krzemionki: kwarcu i krystobalitu",
dr. A . Maciejewska, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2012, nr 4(74) , s. 117-130

Warsztaty organizowane są przez Laboratorium EKOANALITYKA J. Sternal i odbywać się będą z udziałem nie więcej niż 2 - 3 osób jednocześnie, a przebiegać będą w dwóch etapach.

I ETAP (przewidywany czas: 3 dni po 10h, miejsce szkolenia: w laboratorium Organizatora)

obejmuje: podstawy teoretyczne oraz szczegółowe omówienie, demonstrację przez Organizatora, samodzielne ale nadzorowane wykonanie przez każdego Uczestnika wszystkich czynności niezbędnych do wdrożenia i przeprowadzenia badań oraz sprawdzenie umiejętności Uczestnika kursu przez Organizatora wg przygotowanego programu szkolenia.

II ETAP (korespondencyjnie)

polega na udziale w zorganizowanych przez EKOANALITYKA J. Sternal badaniach biegłości przez porównania międzylaboratoryjne w dziedzinie oznaczeń krystalicznej krzemionki metodą FTIR wg przygotowanego programu.

Ponadto Uczestnicy warsztatów otrzymają od Organizatora porcję wzorca (ok. 0.5 g) wraz z certyfikatem, co wystarczy do rozpoczęcia i prowadzenia badań we własnym laboratorium przez bardzo długi czas.

Laboratoria, których przedstawicie ukończą oba etapy organizowanych Warsztatów Krzemionkowych, uzyskają w ten sposób wiedzę oraz wszystkie dokumenty niezbędne do akredytowania metody oznaczania zawartości krystalicznej krzemionki techniką FTIR :

1.     certyfikat odbycia specjalistycznego szkolenia laboratoryjnego,

2.     certyfikat udziału w badaniach biegłości,

3.     wzorzec niezbędny do walidacji metody we własnym laboratorium.

Szczegóły dotyczące programu oraz kosztów poszczególnych etapów szkoleń dostępne są po zalogowaniu na naszej stronie internetowej (plik .pdf do ściągnięcia) lub na zapytanie wysłane e-mailem / faxem.

Potwierdzeniem kompetencji Organizatora do przeprowadzenia Warsztatów Krzemionkowych są:

1.     Posiadanie dużego doświadczenia w dziedzinie oznaczeń krystalicznych krzemionek techniką FTIR, którą posługuje się Organizator od 2000 r. oraz zaawansowanego wyposażenia.

2.     Posiadanie najszerszego w Polsce zakresu akredytacji w tej dziedzinie.

3.     Uzyskanie 2 lokaty w rankingu uczestników kilkuletnich międzynarodowych badań biegłości oznaczeń krystalicznej krzemionki w pyle zdeponowanym na filtrach, w których podczas 15 sesji PT następujących co 3 m-ce, w każdej sesji oceniano wyniki badań 4 próbek.

 

Szczegóły dotyczące programu oraz kosztów uczestnictwa w warsztatach szkoleniowych dostępne są po zalogowaniu na naszej stronie internetowej (plik .pdf do ściągnięcia) lub na zapytanie wysłane e-mailem / faxem.

Zapraszamy do współpracy!


Copyright © Ekoanalityka 2010