65 520 14 15 biuro@ekoanalityka.pl

OZONOWANIE

Proces ozonowania pomieszczeń pomaga zadbać o bezpieczeństwo sanitarnohigieniczne, co ma szczególne znaczenie w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Ozonowanie jest metodą umożliwiającą inaktywację drobnoustrojów zawartych w powietrzu dezynfekowanego pomieszczenia oraz na znajdujących się w nim powierzchniach (blatach roboczych, regałach, dywanach, ścianach, przedmiotach itp.).

 

Dezynfekcja ozonem umożliwia ponadto usunięcie nieprzyjemnych zapachów bytowych, zwierzęcych, dymu papierosowego oraz lotnych związków organicznych emitowanych z materiałów budowlanych i preparatów stosowanych podczas remontu pomieszczenia lub z obiektów jego wyposażenia (np. formaldehydu wydzielanego z mebli).

Wykonywane przez nas dezynfekcje prowadzone są przez kompetentny personel, w warunkach pełnej kontroli i nadzorowania tego procesu, m.in. przy użyciu miernika ozonu firmy Dräger –  międzynarodowego lidera w branżach technologii medycznych i bezpieczeństwa.

Niezaprzeczalną zaletą metody ozonowania jest jej wysoka skuteczność i kompleksowość – ozon jako gaz dociera do przestrzeni trudnych do zdezynfekowania inną metodą oraz charakteryzuje się dobrą przenikalnością powierzchni porowatych. W bardzo krótkim czasie likwiduje: wirusy (w tym SARS-CoV), bakterie, grzyby i zarodniki pleśni oraz inne patogeny i alergeny – w całej przestrzeni pomieszczenia oraz na powierzchniach jego wyposażenia i przegród budowlanych.

Ozon nie pozostawia po sobie toksycznych produktów rozpadu, ponieważ wytwarzany jest z tlenu zawartego w powietrzu (w identyczny sposób jak w powietrzu atmosferycznym podczas burzy – na skutek wyładowań elektrycznych), a następnie samoczynnie rozpada się do tlenu, co czyni cały proces ekologicznym i przyjaznym dla środowiska.

Dezynfekcja przez ozonowanie jest zaaprobowana przez Państwowy Zakład Higieny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (w warunkach rygorystycznej kontroli i nadzorowania tego procesu) jako skuteczna w walce z SARS-CoV-2 (Opinia NIZP-PZH z dn. 2.04.2020 r. dot. dezynfekcji pomieszczeń biurowych poprzez ozonowanie). Rekomendujemy jej użycie zwłaszcza w sytuacji stwierdzenia zakażania koronawirusem u pracowników – w celu dezynfekcji obszarów i pomieszczeń, które mogłyby zostać zanieczyszczone tym wirusem, a także prewencyjnie w przypadku przypuszczenia, że mogło dojść do zakażenia.

Koszty usługi wyceniane są indywidualne w zależności od rodzaju obiektów (pomieszczenia, pojazdy, ubrania, zabawki itp.) ich lokalizacji, charakteru współpracy (dezynfekcja jednorazowa / cykliczna) oraz logistyki procesu u Klienta.

KONTAKT

LABORATORIUM

Adres:   ul. Zielona 24, 64-100 Leszno
email:   biuro@ekoanalityka.pl
Tel. laboratorium:   65 520 14 15
Tel. kierownik lab.:   783 699 866

 

DANE REJESTRACYJNE FIRMY

Nazwa firmy:   EKOANALITYKA Jerzy Sternal
Adres:   ul. Święciechowska 4, 64-100 Leszno
NIP:   697 110 81 92