65 520 14 15 biuro@ekoanalityka.pl

SZKOLENIA

WYBIERZ SZKOLENIE I POZNAJ SZCZEGÓŁY

Jeśli na poniższej liście nie znajdziesz szkolenia, którym jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami.

Oznaczanie respirabilnego kwarcu i krystobalitu w próbkach powietrza techniką FTIR, w pastylkach z KBr - wdrożenie w laboratorium i przygotowanie do wykonywania badań

KORZYŚCI

 • Omówienie i demonstracja przez Organizatora oraz samodzielne wykonywanie przez każdego Uczestnika wszystkich czynności niezbędnych do wdrożenia i przeprowadzenia badań we własnym laboratorium
 • Forma warsztatów – większość warsztatów stanowią zadania praktyczne i manualnie wykonywane w laboratorium Organizatora w rzeczywistych warunkach prowadzenia badań
 • Niewielkie, 2-3 osobowe grupy Uczestników
 • Indywidualna realizacja programu szkolenia dostosowana do potrzeb Uczestników
 • Uczestnik otrzymuje wykonane przez siebie i oznaczone w laboratorium Organizatora pastylki zawierające kwarc i krystobalit w celu umożliwienia weryfikacji poprawności wykonywanych później oznaczeń we własnym laboratorium

GRUPA DOCELOWA

 • Pracownicy laboratoriów zaangażowani we wdrożenie metody oznaczania kwarcu i krystobalitu techniką spektrometrii w podczerwieni (FTIR)
 • Laboranci / analitycy laboratoryjni ubiegający się o upoważnienie do wykonywania badań kwarcu i krystobalitu techniką spektrometrii w podczerwieni (FTIR)
 • Osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje w tej dziedzinie badań

WYMAGANIA WSTĘPNE

Wcześniejsze zapoznanie się z dokumentami:

 • Respirabilna krystaliczna krzemionka: kwarc i krystobalit. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy metodą FTIR w pastylkach z KBr, PiMOŚP 2012, nr 4(74), s. 117-130
 • PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

PROGRAM

 1. Podstawy teoretyczne – podstawowe wiadomości o technice FTIR
 2. Niezbędne wyposażenie techniczne – sprawdzanie, obsługa i konserwacja
 3. Przegląd wzorców respirabilnych krystalicznych krzemionek stosowanych w różnych krajach
 4. Pobieranie próbek powietrza i ich przygotowanie do badań
 5. Zapewnienie spójności pomiarowej oraz technika przygotowania wzorców
 6. Prawidłowe wykonywanie pastylek KBr i krzywej kalibracyjnej na przykładzie kwarcu
 7. Obsługa spektrometru FTIR: walidacja przyrządu, optymalizacja parametrów, wykonywanie widm FTIR oraz ich interpretacja
 8. Walidacja/weryfikacja metody badawczej na przykładzie kwarcu – wyznaczanie: zakresu pomiarowego, czułości, liniowości, granicy wykrywalności (LOD), granicy oznaczania ilościowego (LOQ), poprawności (dokładności), obciążenia (błędu systematycznego) i precyzji metody
 9. Obliczanie niepewności i jej składowe
 10. Praktyka oznaczeń kwarcu i krystobalitu w próbkach środowiskowych
 11. Postępowanie w przypadku jednoczesnego występowania kwarcu i krystobalitu oraz innych substancji przeszkadzających w oznaczeniach
 12. Zapewnienie ważności wyników w badaniach krystalicznej krzemionki techniką FTIR
 13. Przykład prowadzenia dokumentacji laboratoryjnej związanej z oznaczeniami krystalicznej krzemionki w próbkach środowiskowych: karta walidacji, karta niepewności, karta Shewharta, dziennik laboratoryjny
 14. Weryfikacja umiejętności Uczestnika kursu przez Organizatora

Program i podstawy merytoryczne oparto na metodach analitycznych opisanych w:

 • SILICA, CRYSTALLINE by IR (KBr pellet), NIOSH 7602:2017
 • Respirabilna krystaliczna krzemionka: kwarc i krystobalit. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy metodą FTIR w pastylkach z KBr, PiMOŚP 2012, nr 4(74), s. 117-130

CENA

Aby poznać cenę skontaktuj się z nami: biuro@ekoanalityka.pl

Cena obejmuje:

 • Udział w szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe
 • Przerwy kawowe (napoje i słodki poczęstunek)
 • Certyfikat
 • Zaświadczenie o udziale w szkoleniu (dla pracodawcy)

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Miejsce: Laboratorium EKOANALITYKA, ul. Zielona 24, 64-100 Leszno
 • Termin: terminy warsztatów ustalane są indywidualnie w miarę potrzeb i dyspozycyjności naszych Klientów
 • Czas trwania: przewidywany czas trwania warsztatów: 3 dni po 8h
Ze względu na specyfikę warsztatów i duży nacisk na przekazanie praktycznych umiejętności nie ma możliwości zorganizowania szkolenia w formie online

Rozwiązywanie problemów w interpretacji widm FTIR w próbkach rzeczywistych - w pasmach analitycznych kwarcu i krystobalitu. Warsztaty dla zaawansowanych.

KORZYŚCI

 • Forma warsztatów – większość warsztatów stanowią zadania praktyczne i manualnie wykonywane w laboratorium Organizatora w rzeczywistych warunkach prowadzenia badań
 • Niewielkie, 3-4 osobowe grupy Uczestników
 • Indywidualna realizacja programu szkolenia dostosowana do potrzeb Uczestników
 • Możliwość pracy na rzeczywistych próbkach dostarczonych wcześniej przez Uczestnika (pastylkach KBr)

GRUPA DOCELOWA

 • Laboranci / analitycy zajmujący się badaniami kwarcu i krystobalitu techniką spektrometrii w podczerwieni (FTIR)
 • Pracownicy laboratoriów upoważnieni do wykonywania badań kwarcu i krystobalitu borykający się z trudnościami w analizie próbek środowiskowych
 • Osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje w zakresie postępowania z interferencjami pochodzącymi z matrycy próbek lub substancji współwystępujących w badanym powietrzu

WYMAGANIA WSTĘPNE

 • Praktyczna znajomość metodyki badań krystalicznej krzemionki (kwarcu i krystobalitu) w powietrzu na stanowiskach pracy metodą FTIR w pastylkach z KBr
 • Mile widziana znajomość potencjalnych źródeł zakłóceń w technice FTIR w pasmach analitycznych kwarcu i krystobalitu (co najmniej wiedza teoretyczna)

PROGRAM

 1. Podstawy teoretyczne techniki FTIR
 2. Ograniczenia techniki FTIR – w aspekcie badań krystalicznej krzemionki
 3. Przyczyny najczęstszych interferencji spektralnych
 4. Rozpoznawanie zakłóceń w próbkach środowiskowych
 5. Praktyczne zastosowanie skalowanego odejmowania widm
 6. Studium przypadku – wykonywanie oznaczeń kwarcu i krystobalitu w próbkach środowiskowych zawierających czynniki interferujące
 7. Panel dyskusyjny

CENA

Aby poznać cenę skontaktuj się z nami: biuro@ekoanalityka.pl

Cena obejmuje:

 • Udział w szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe
 • Przerwy kawowe (napoje i słodki poczęstunek)
 • Certyfikat
 • Zaświadczenie o udziale w szkoleniu (dla pracodawcy)

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Miejsce: Laboratorium EKOANALITYKA, ul. Zielona 24, 64-100 Leszno
 • Termin: terminy warsztatów ustalane są indywidualnie w miarę potrzeb i dyspozycyjności naszych Klientów
 • Czas trwania: 6-8h (w zależności od potrzeb Uczestników)
Ze względu na specyfikę warsztatów i duży nacisk na przekazanie praktycznych umiejętności nie ma możliwości zorganizowania szkolenia w formie online

KONTAKT

LABORATORIUM

Adres:   ul. Zielona 24, 64-100 Leszno
email:   biuro@ekoanalityka.pl
Tel. laboratorium:   65 520 14 15
Tel. kierownik lab.:   783 699 866

 

DANE REJESTRACYJNE FIRMY

Nazwa firmy:   EKOANALITYKA Jerzy Sternal
Adres:   ul. Święciechowska 4, 64-100 Leszno
NIP:   697 110 81 92