Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal Ekoanalityka Jerzy Sternal
akredytacja PCA AB 1207 certyfikat PCA AB 1207 Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności Województwo Wielkopolskie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego BIG InfoMonitor

Produkty

ADAPTER PŁUCZEK®

Adapter Płuczek® służy do pobierania próbek powietrza do roztworów pochłaniających i jest przystosowany do współracy z powszechnie stosowanymi aspiratorami osobistymi. Poszczególne modele umożliwiają spełnienie wymagań większości norm przedmiotowych dotyczących badań powietrza.

Oferowane Adaptery Płuczek® uzyskały pozytywną opinię Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi (ZLB/17/2015).

Zastosowane w nich 3 płuczki, połączone szeregowo, mają zróżnicowane zadanie. Dwie pierwsze zawierają roztwór pochłaniający, trzecia stanowi separator między nimi a aspiratorem, zabezpieczając go przed przedostaniem się roztworu pochłaniającego. Dodatkowo w celu ochrony adaptera płuczek oraz aspiratora zastosowano hydrofobowe filtry teflonowe (1 µm / 30 mm) montowane złączem typu luer lock do króćców wejściowego i wyjściowego adaptera.

Adapter Płuczek® zbudowany jest z materiałów biernych chemicznie takich jak: stal kwasoodporna, szkło borokrzemowe, teflon, kynar. Zastosowane elementy i materiały pochodzą od kwalifikowanych dostawców z Europy i USA.

Praktyczny zaczep do paska zamontowany na adapterze wraz z oferowaną jako wyposażenie dodatkowe sondą probierczą umożliwiają pobieranie próbek metodą dozymetrii indywidualnej.

Cena: biuro@ekoanalityka.pl

ADAPTER PŁUCZEK® Model APMGL14 (zestaw)

Model APMGL14 zalecany w badaniach takich substancji jak amoniak, siarkowodór, chlor, ozon, kwas azotowy, formaldehyd, ditlenek siarki, kwas fosforowy, diizocyjaniany i in.

Model posiada 3 połączone szeregowo płuczki o pojemności roboczej po 5 ml każda.

Wymiary korpusu: 90 x 150 x 30 mm

W cenie zestawu znajdują się wszystkie elementy niezbdne do pobrania próbki:

Cena: biuro@ekoanalityka.pl

ADAPTER PŁUCZEK® Model APMGL18 (zestaw)

Model APMGL18 zalecany w badaniach m.in. tlenków azotu.

Model posiada 3 połączone szeregowo płuczki o pojemności roboczej po 10 ml każda.

Wymiary korpusu: 90 x 197 x 30 mm

W cenie zestawu znajdują się wszystkie elementy niezbdne do pobrania próbki::

Cena: biuro@ekoanalityka.pl

Sonda probiercza do tlenków azotu SPRNOx

Sonda probiercza do tlenków azotu (SPRNOx) składa się z tygonowego wężyka zakończonego osłoną mocowaną do kołnierzyka pracownika, wewnątrz której umieszcza się watę szklaną impregnowaną octanem ołowiu(II)
(wg PN-Z-04009-11:2008).

Połączenie adaptera z sondą probierczą realizowane jest przez uniwersalne złącze typu Luer Lock, wykonane z bardzo odpornego chemicznie, a jednocześnie posiadającego dobre właściwości mechaniczne tworzywa Kynar (PVDF).

Cena: biuro@ekoanalityka.pl

Sworzeń SWL4

Sworzeń umożliwia łączenie Adapterów płuczek® w zestawy. Wykonany z najwyższej jakości stali nierdzewnej i kompatybilny ze wszystkimi typami oferowanych adapterów.

Cena: biuro@ekoanalityka.pl

Filtr membranowy FPTFE30/1

Hydrofobowe filtry teflonowe (1 µm / 30 mm) zatrzymują aerozole na wejściu do adaptera (ochrona płuczek przed aerozolem środowiska) i na wyjściu z niego, przed aspiratorem (ochrona aspiratora przed aerozolem roztworu pochłaniającego). Montaż za pomocą złącza typu Luer lock.

Cena: biuro@ekoanalityka.pl

Złącze Luer Lock

Umożliwia szybki i pewny montaż wężyków tygonowych do filtrów membranowych lub bezpośrednio do Adaptera płuczek® .

Złącza wykonane z materiału Kynar (PVDF). Dostępny typ żeński lub męski.

Cena: biuro@ekoanalityka.pl

Copyright © Ekoanalityka 2010